Laurențiu Săsărean

Job: Asistent social într-o agenţie de protecţia copilului din Toronto
Part time: Asistent social într-o agenţie pentru probleme individuale şi familiale