Conf. univ. dr. Theofild LAZĂR (Prodecan)

CV limba Română   /   CV limba Engleză

Domenii de interes ştiinţific: Dezvoltare comunitară; Incluziunea socială a grupurilor vulnerabile; Asistența socială în mediul rural; Integrarea socială a persoanelor private de libertate.

Universitatea de Vest din Timișoara, Blv. Vasile Pârvan, Nr. 4, Cab. 244 (Decanat, Etajul II)
Audiențe: Miercuri — 11:00 – 13:00
Telefon: (+40) 0256 592 331
E-mail: theofild.lazar@e-uvt.ro