STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
(ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ)

Planuri de învățământ
ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF)

Fișele disciplinelor
ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF)

Programarea examenelor
SESIUNE (IF)

Susținerea examenului de licență
“ultima evaluare”

Departamentul de Asistență Socială îşi propune să califice asistenţi sociali cu pregătire superioară universitară, specialişti care să se poată integra cât mai rapid în diversele locuri de activitate corespunzătoare calificării, în urma unei pregătiri pe o durată de 3 ani (6 semestre). Specializarea de Asistenţă Socială din Universitatea de Vest din Timișoara este acreditată pentru forma de învățământ cu frecvență și forma de învățământ la distanță pentru nivelul licență.

Specializarea în asistenţă socială îşi propune să prevadă o informare şi formare profesională de înaltă calitate pentru profesia de asistent social, cu referinţă la cunoştinţe, deprinderi şi valori specifice; să promoveze cercetarea ştiinţifică în domeniul asistenţei sociale în vederea clarificării unor aspecte teoretice şi a găsirii unor soluţii practice; să contribuie la dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială şi la emanciparea profesiei de asistent social.

Absolvenții specializării de asistență socială au posibilitatea de a activa în mai multe domenii, dintre care enumerăm cele mai semnificative:

   • domeniul protecției sociale (centre de plasament, centre pentru persoane vârstnice, direcții generale de asistență socială și protecția copilului, direcții de asistență socială, centre de zi, centre rezidențiale, centre pentru persoanele victime ale traficului de ființe umane, violenței în familie, servicii destinate persoanelor fără adăpost, servicii la domiciliu pentru toate categoriile de persoane vulnerabile, centre pentru consiliere familială etc.)
   • unități din domeniul sanitar (direcții de sănătate publică, spitale, clinici);
   • domeniul forței de muncă (agenții de ocupare a forței de muncă și șomaj, agenții județene pentru plăți și inspecție socială)
   • domeniul justiției (penitenciare, centre educative, servicii de probațiune, centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog);
   • domeniul educației (grădinițe, școli generale, licee, inspectoratul școlar, centre județene de resurse și asistență educațională, centre școlare pentru educație incluzivă);
   • domeniul persoanelor cu dizabilități (centre pentru educație incluzivă, comisii de evaluare a persoanelor cu handicap, centre de îngrijire și asistență, centre de recuperare și reabilitare, centre de zi pentru persoane cu dizabilități, centre respiro, locuințe protejate etc.);
   • domeniul administrației publice locale (primării, consilii locale, consilii județene).

Pe linia descentralizării și a creșterii rolului organizațiilor neguvernamentale, rolul asistentului social este și va fi semnificativ. Astfel asistenții sociali vor fi implicați nu doar în instituții publice, ci și în organizații neguvernamentale care vor oferi servicii pentru persoane cu nevoi speciale, a celor vârstnice, mame singure, bolnavi cronici, planning familial etc. În cadrul unei asemenea palete largi de domenii de intervenție, este de așteptat ca pe lângă actualele locuri de muncă, să se creeze și altele în care să poată activa absolvenții specializării de asistență socială.

În cadrul programului de învățământ cu frecvență, activitatea se realizează prin intermediul cursurilor, seminarelor și stagiilor de practică, iar în cadrul programului de învățământ la distanță, activitatea se realizează în cadrul întâlnirilor tutoriale și prin intermediul platformei de e-learning.

Contactează-ne

Director de Departament:
Cosmin GOIAN   –   asistenta.sociala@e-uvt.ro

INFO CENTRU   –   info@e-uvt.ro

(informații pentru studenți și potențiali candidați)

 

Cabinet cadre didactice – sala 605D (etajul 6)

Cabinet cadre didactice – sala 605F (etajul 6)

Scrie-ne

2 + 12 =